Karczowanie

Karczowanie polega na usuwaniu drzew i krzewów wraz z korzeniami oraz pniaków po ściętych drzewach w celu oczyszczenia gruntu oraz ułatwieniu mechanicznej uprawy gleby lub pielęgnowania lasu, również w celu pozyskania drewna i karpiny.

 

karczowanie